نمایش یک نتیجه

سیم دیتا 135 سانتی متری سفید چهار رشته گراند ایران شرق

630,000 ریال
از این محصول برای ارتباط دهی بین نمایشگر و برد (پاور) محصولات یخچالی (متریکس) به کار برده می شود.در دو نوع سه سیم و چهار سیم قابل عرضه می باشد.